DỰ ÁN ĐÀO TẠO DẠY NGHỀ

A. CÁC DỰ ÁN CUNG CẤP THIẾT BỊ G.U.N.T. Gerätebau GmbH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI, USTH (2018-2021)

bầu cua tôm cá online bầu cua tôm cá online
bầu cua tôm cá online bầu cua tôm cá online
bầu cua tôm cá online bầu cua tôm cá online
bầu cua tôm cá online bầu cua tôm cá online
bầu cua tôm cá online bầu cua tôm cá online
bầu cua tôm cá online bầu cua tôm cá online
bầu cua tôm cá online bầu cua tôm cá online
bầu cua tôm cá online bầu cua tôm cá online
bầu cua tôm cá online bầu cua tôm cá online
bầu cua tôm cá online bầu cua tôm cá online
bầu cua tôm cá online bầu cua tôm cá online
bầu cua tôm cá online bầu cua tôm cá online
bầu cua tôm cá online bầu cua tôm cá online

Từ năm 2018 đến 2021, Công ty TNHH bầu cua tôm cá online đã tiến hành cung cấp thiết bị, thực hiện các dịch vụ kỹ thuật: lắp đặt, hướng dẫn vận hành và đào tạo, cho Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, ở các lĩnh vực kỹ thuật như:

 • Cơ khí – Cơ điện tử:

Bộ thí nghiệm kiểm tra sức bền vật liệu; Tĩnh học: Bộ thí nghiệm lực, ma sát, mô-men…; Các bộ Kit đo lường cơ khí; Con quay hồi chuyển; Bộ thí nghiệm phân tích và chuẩn đoán máy; Bộ thí nghiệm kiểm tra ăn mòn vật liệu;…

 • Kỹ thuật nhiệt:

Hệ thống mô phỏng Nhiệt lạnh và Điều hòa không khí, làm lạnh và kết đông,…

 • Cơ lưu chất:

Bộ thí nghiệm mô phỏng luồng chảy quanh vật thể; Bộ thí nghiệm dòng khí,…

 • Máy năng lượng nhiệt chất lỏng:

Bộ thí nghiệm mô phỏng động cơ tuabin khí,...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI, HUS-VNU (2020-2021)

bầu cua tôm cá online bầu cua tôm cá online
bầu cua tôm cá online bầu cua tôm cá online
bầu cua tôm cá online bầu cua tôm cá online
bầu cua tôm cá online bầu cua tôm cá online

Từ năm 2020 đến 2021, Công ty TNHH bầu cua tôm cá online đã tiến hành cung cấp thiết bị, thực hiện các dịch vụ kỹ thuật: lắp đặt, hướng dẫn vận hành và đào tạo, cho Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên - ĐH QGHN, ở các lĩnh vực kỹ thuật như:

 • Thủy lực cho công trình:

Bộ thí nghiệm Dòng kênh hở, kết hợp với các phụ kiện cho các thí nghiệm về:  Xả đồng nhất và không đồng nhất, Bước nhayr thủy lực, Tạo sóng, Các loại đập tràn...);...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHENIKAA (2021)

bầu cua tôm cá online bầu cua tôm cá online
bầu cua tôm cá online bầu cua tôm cá online
bầu cua tôm cá online bầu cua tôm cá online
bầu cua tôm cá online bầu cua tôm cá online
bầu cua tôm cá online bầu cua tôm cá online
bầu cua tôm cá online bầu cua tôm cá online
bầu cua tôm cá online bầu cua tôm cá online
bầu cua tôm cá online bầu cua tôm cá online
bầu cua tôm cá online bầu cua tôm cá online
bầu cua tôm cá online bầu cua tôm cá online
bầu cua tôm cá online bầu cua tôm cá online

Năm 2021, Công ty TNHH bầu cua tôm cá online đã tiến hành cung cấp thiết bị, thực hiện các dịch vụ kỹ thuật: lắp đặt, hướng dẫn vận hành và đào tạo, cho Trường Đại học Phenikaa, ở các lĩnh vực kỹ thuật như:

 • Mô hình cắt bổ các bộ truyền động trong cơ khí
 • Các bộ thí nghiệm: thực hành tháo lắp các hộp số bộ truyền bánh răng,...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI, SAE-VNU (2019-2020)

bầu cua tôm cá online bầu cua tôm cá online
bầu cua tôm cá online bầu cua tôm cá online
bầu cua tôm cá online bầu cua tôm cá online
bầu cua tôm cá online bầu cua tôm cá online
bầu cua tôm cá online bầu cua tôm cá online
bầu cua tôm cá online bầu cua tôm cá online

Từ năm 2019 đến 2020, Công ty TNHH bầu cua tôm cá online đã tiến hành cung cấp thiết bị, thực hiện các dịch vụ kỹ thuật: lắp đặt, hướng dẫn vận hành và đào tạo, cho Trường Đại học Công Nghệ - ĐH QGHN, ở các lĩnh vực kỹ thuật như:

 • Cơ khí – Cơ điện tử:

Bộ thí nghiệm Động lực học và Dao động (Lực ly tâm, lực Corolis, Quán tính quy, Cân bằng động học,...); Các bộ Kit đo lường cơ khí; Mô hình cắt bổ các bộ truyền cơ khí; Bộ thí nghiệm phân tích và chuẩn đoán máy;…

 • Kỹ thuật nhiệt:

Các hệ thống thí nghiệm về truyền nhiệt và nhiệt động học; Hệ thống Động cơ Tuabin khí; …

 • Cơ lưu chất:

Bộ thí nghiệm thủy khí động lưc học;…

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG (2012 VÀ 2020)

bầu cua tôm cá online bầu cua tôm cá online
bầu cua tôm cá online bầu cua tôm cá online

Năm 2020, Công ty TNHH bầu cua tôm cá online đã tiến hành cung cấp thiết bị, thực hiện các dịch vụ kỹ thuật: lắp đặt, hướng dẫn vận hành cho Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng, ở lĩnh vực kỹ thuật:

 • Kỹ thuật nhiệt:

Hệ thống mô hình Điều hòa không khí; Hệ thống nhiệt lạnh; ...

TRƯỜNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ GIỚI VÀ THỦY LỢI (ĐỒNG NAI - 2020)

bầu cua tôm cá online bầu cua tôm cá online
bầu cua tôm cá online bầu cua tôm cá online
bầu cua tôm cá online bầu cua tôm cá online
bầu cua tôm cá online bầu cua tôm cá online
bầu cua tôm cá online bầu cua tôm cá online

Năm 2020, Công ty TNHH bầu cua tôm cá online đã tiến hành cung cấp thiết bị, thực hiện các dịch vụ kỹ thuật: lắp đặt, hướng dẫn vận hành cho Trường Cao Đẳng Cơ Giới Và Thủy Lợi (Đồng Nai), ở các lĩnh vực kỹ thuật:

 • Kỹ thuật nhiệt:

Năng lượng tái tạo trong công trình: Bộ thí nghiệm làm nước nóng sinh hoạt năng lượng mặt trời; Mô hình hướng dẫn lắp đặt hệ thống nước sinh hoạt; ...

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHỆ CAO ĐỒNG NAI (2019)

bầu cua tôm cá online bầu cua tôm cá online

Năm 2019, Công ty TNHH bầu cua tôm cá online đã tiến hành cung cấp thiết bị, thực hiện các dịch vụ kỹ thuật: lắp đặt, hướng dẫn vận hành cho Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Đồng Nai, ở lĩnh vực kỹ thuật:

 • Kỹ thuật xử lý quá trình:

Hệ thống thiết bị đào tạo về xử lý nước: Quá trình kết tủa và keo tụ, Quá trình thẩm thấu ngược;

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VINFAST (2019)

bầu cua tôm cá online bầu cua tôm cá online
bầu cua tôm cá online bầu cua tôm cá online
bầu cua tôm cá online bầu cua tôm cá online
bầu cua tôm cá online bầu cua tôm cá online
bầu cua tôm cá online bầu cua tôm cá online
bầu cua tôm cá online bầu cua tôm cá online
bầu cua tôm cá online bầu cua tôm cá online

Năm 2019, Công ty TNHH bầu cua tôm cá online đã tiến hành cung cấp thiết bị, thực hiện các dịch vụ kỹ thuật: lắp đặt, hướng dẫn vận hành và đào tạo cho Trung tâm đào tạo Vinfast, ở lĩnh vực kỹ thuật:

 • Kỹ Cơ khí – Cơ điện tử:

Bộ thí nghiệm lắp đặt hệ thống đường ống trong công nghiệp; Lắp đặt và căn chỉnh bơm và hệ dẫn động.

B. CÁC DỰ ÁN CUNG CẤP THIẾT BỊ FESTO DIDACTIC

1. ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Phòng thực hành thủy khí - ĐH Công nghiệp Hà Nội

Phòng thực hành thủy khí

Phòng được trang bị các bộ thí nghiệm khí nén cơ bản TP 101; Bộ thiết bị thí nghiệm điện – khí nén cơ bản TP 201; Bộ thiết bị điện – khí nén trình độ nâng cao TP 202; Bộ thiết bị thí nghiệm thủy lực cơ bản TP 501; Bộ thiết bị thí nghiệm điện – thủy lực cơ bản TP 601.

Trạm thực hành MPS - ĐH Công nghiệp Hà Nội

Phòng thí nghiệm, thực hành MPS

Phòng được trang bị hệ thống sản xuất linh hoạt với 9 module (9 trạm MPS) do hãng Festo cung cấp bao gồm: Trạm cấp phôi; trạm kiểm tra; trạm gia công; trạm phân nhánh; trạm tay gắp; trạm phân loại; trạm gắp và đặt; trạm ép với xylanh đặc biệt; trạm kho.


 

2. CAO ĐẲNG NGHỀ HẢI DƯƠNG


 

3. CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHỆ CAO HÀ NỘI


 

4. CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN HÀ NỘI


 

5. TRUNG CẤP NGHỀ HÙNG VƯƠNG 2017


 

6. CAO ĐẲNG NGHỀ QUỐC TẾ LILAMA II


 

7. ĐẠI HỌC QUỐC TẾ MIỀN ĐÔNG

PTN Cơ điện tử - Cao đẳng quốc tế miền Đông

Công ty TNHH bầu cua tôm cá online
(bầu cua tôm cá online Co. Ltd.)
bầu cua tôm cá online

Trụ sở chính | Head Office | HCM

227 Võ Văn Tần, Phường 05, Quận 3
Hồ Chí Minh, Việt Nam

Văn phòng | Solution Center | HCM

Lô E2-M1, Trung tâm đào tạo, Khu công nghệ cao, Phường Hiệp Phú, Thành phố Thủ Đức
Hồ Chí Minh, Việt Nam

Văn phòng | Solution Center | HN

389A-391 Trường Chinh, Phường Khương Trung
Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

227 Vo Van Tan Street, Ward 05, District 3
Ho Chi Minh, Vietnam

Lot E2-M1, IT & Automation Training Center,
Hi-Tech Park (SHTP), Hiep Phu Ward, Thu Duc City
Ho Chi Minh, Vietnam
389A-391 Truong Chinh Street, Khuong Trung Ward
Thanh Xuan District, Hanoi, Vietnam
Tel: +84 (28) 3829 8901
Tel: +84 (28) 3600 2099
Tel: +84 (24) 3 974 6865